Ansvarsbestemmelser – Lagring
Det er en kjensgjerning at flyttebransjen i Norge over tid har benyttet ulike ansvarsbestemmelser som har virket forvirrende på kundene.
 
Vår organisasjon har tatt konsekvensene av dette og har engasjert juridiske avdeling hos NHO Logistikk og Transport (www.nholt.no) for å lage nye ansvarsbestemmelser for flyttebransjen i Norge som bygger på hovedprinsippene i fra NSAB/2015.
 
NSAB Lagring PDF
NSAB Lagring er basert på følgende:
  • Ivaretar kundenes interesser på en forsvarlig måte
  • Ivaretar flyttebyråets interesser på en forsvarlig måte
  • Ansvarsbestemmelsene samsvarer med norsk lov på området på en harmonisk måte
  • Nordisk speditørforbunds alminnelige bestemmelser (NSAB/2015) benyttes ved mange typer transporter i Norden, og er laget i samarbeid med samtlige nordiske næringslivsorganisasjoner. Det har derfor vært naturlig for oss at ansvarsbestemmelsene som skal gjelde for flyttebransjen i Norge bygger på hovedprinsippene i fra NSAB/2015.

FIDI Norway er derfor meget stolte av at vi nå har fått felles ansvarsbestemmelser for flyttebransjen i Norge, NSAB Lagring, som er tilpasset lagringstjenester og som våre bedriftskunder vil kjenne seg igjen i. De nye ansvarsbestemmelsene vil trolig i løpet av få år  bli standarden for samtlige norske flyttebyråer, og kundene til medlemmene i FIDI Norway kan med dette føle seg trygge på at forholdet til flyttebyrået er regulert på en meget betryggende måte.

NORSKE FAIM SERTIFISERTE BEDRIFTER

Håkull logo Adams Express logo NFB
FIDI Norway | Postboks 206, NO-0213 Oslo | Tlf: 416 74 148 | post @ fidi.no